Allmännyttan i Sverige

Efter andra världskriget ökade bostadsbyggandet i många länder kraftigt. Flera städer, bland annat i Frankrike och Tyskland, var kraftigt sargade av bombningar. Men det fanns även andra anledningar. Barnafödandet var högt under 40-talet, många länder fick stöd av USA genom den s.k. Marshallhjälpen, och dessutom tog urbaniseringen fart. Det här satte fart på byggandet på många håll i Europa. Det var vid denna tid som de franska HLM-husen började byggas, och likaså de engelska council estates.

Men även i Sverige byggde man en hel del. Marshallhjälpen var framför allt till för att hindra att kommunistpartier fick politisk makt, och det amerikanska utrikesdepartementet betalade ut pengar även till Sverige. Även om man i Sverige inte behövde bygga upp någonting som förstörts under kriget så kom urbaniseringen igång även här, fler och fler barn föddes, och de första arbetskraftsinvandrarna kom till landet. Det här gjorde att det fanns behov av många nya bostäder även här.

Vad utmärker den svenska allmännyttan?

Precis som på många andra håll i världen blev kommunerna i Sverige ansvariga för bostadsbyggandet. En stor mängs lägenheter byggdes, och dess sköttes och förmedlades sedan av kommunerna själva, genom kommunala bostadsbolag. I Sverige kom detta system att kallas för allmännyttan.

Den svenska allmännyttan skiljer sig från andra liknande system, exempelvis Frankrikes HLM (Habitation à loyer modéré, d.v.s. boenden med subventionerad hyra) genom att alla är välkomna att bosätta sig där, alldeles oavsett inkomst. Det går inte att ha för hög inkomst för att få bo i allmännyttan, men den som får löneförhöjning eller byter jobb kan åka ut ur sin lägenhet i ett HLM. En viss socioekonomisk variation har ansetts önskvärd i Sverige, eftersom man anser att detta minskar segregationen.

I Sverige är hyresrätten över huvud taget stark. Man behöver inte åka längre bort än till Island för att hamna i ett land där i princip alla äger sina lägenheter själva. De svenska hyresrätterna håller dessutom en mycket hög kvalitet, bland annat avseende säkerhet och ljudisolering.