Äger du din bostadsrätt?

Att ha en bostadsrätt är just vad det låter som – att äga rätten att bo och leva i en lägenhet. Den rätten köps för en ganska hög summa pengar och den rätten kan sedan säljas. Allt under förutsättning att styrelsen för bostadsrättsföreningen godkänner dig som medlem.

Att köpa en lägenhet, är att de facto köpa ett medlemskap i bostadsrättsföreningen och rätten att nyttja bostaden. Här finns också en stor frihet att ändra i lägenheten genom att måla, byta golv och liknande. Flytta, riva eller sätta upp väggar kan få göras men det ska kontrolleras med styrelsen så att byggnaden inte förstörs.Det finns ju väggar som måste finnas för husets konstruktion, så kallade bärande väggar.

Här kan du läsa mycket fakta om vad det innebär att äga en bostadsrätt med fokus på ekonomi, och här ser du mer info: bostadsrätt som kan vara bra när en investering i en bostadsrätt är aktuell.

Ett av de första stegen som en mäklare, eller du själv, behöver göra är att få styrelsens godkännande av den som ska köpa bostadsrätten. Styrelsen består av andra medlemmar eller bostadsrättsägare i föreningen som just för tillfället ingår i styrelsen.

Aktivera dig i styrelsen

En bostadsrättsstyrelse måste finnas i föreningen, annars kan den inte vara en förening. Av den orsaken så är det bra ifall du som ägare av en bostadsrätt aktiverar dig i styrelsen under någon period, så att det inte är samma personer som sitter i styrelsen jämt.

Varför ska inte samma personer sitta i styrelsen?
Jo, det kan vara så att det behöver komma in nya idéer till styrelsen, nya synsätt, kanske även ny kompetens. Sedan är det också så att det tar en hel del tid och möda så varje medlem (en medlem = en lägenhet) bör solidariskt hjälpa till i den mån respektive medlem förmår.

Olika styrelser gör olika mycket. Det finns en stor frihet i föreningen. Den kan till exempel välja att leja bort saker som trädgårdsskötsel, skottning och fastighetsförvaltning. Eller så gör den tvärtom och gör det själva, antingen med medlemmarnas hjälp eller så anställs folk som gör det. Det vanligaste är en mix där tyngden ligger i att sysslor lejs bort. Det hänger ofta ihop med hur många lägenheter och hur mycket mark som föreningen äger.