Dra el på säkert vis

Att dra el i bostaden kräver både kunskap, erfarenhet och ibland även giltig kompetens. Det finns en hel del saker att tänka på för att dra el på ett säkert sätt och för att se till att allting blir rätt kopplat.

Att dra el kräver kompetens då det är en farlig syssla att göra och felaktig installation kan medföra allvarliga konsekvenser och ibland dödsfall. Förutom det kan även bränder uppstå vid exempelvis kortslutning och andra felkopplingar. Därför är det viktigt att använda säkra elprodukter när du drar el. Att ha stor respekt för el är också väldigt viktigt när du arbetar.

Vad du kan göra själv och inte

Att välja rätt elprodukter för rätt områden är A och O. Var noga med att se till att produkterna du använder är anpassade till de områden du jobbar med. Det finns vissa saker du kan göra själv i bostaden utan att vara utbildad elektriker. Du kan exempelvis byta glödlampor, byta proppar i säkerhetsskåp, montera och reparera skarvsladdar och byta ut ljusarmaturer i torra utrymmen i bostaden. Det finns också vissa saker som du inte får göra om du inte är utbildad elektriker. Du får till exempel inte utföra fasta installationer som att sätta in proppskåp och liknande. Du får inte heller installera golvvärme. Det är ett vanligt misstag som många göra i hemmet, men det är väldigt viktigt att förstå att en behörig elektriker behövs för denna typ av jobb. Du får inte heller byta ut jordade eluttag mot ojordade, även för det krävs en behörig elektriker.

När det gäller arbete med elektronik utomhus så finns det också saker du inte får göra. Exempelvis får du inte dra kabel under marken, då måste du anlita en behörig elektriker. Att utföra elektronikarbeten i hemmet bör alltid göras med försiktighet, och var noga med att anlita elektriker när det behövs.