Klimatsmarta studentbostäder

Trenden att vara miljövänlig och klimatsmart håller sig starkare än aldrig förr och någon som hoppat på trenden är Stockholm stad som nu bygger klimatsmarta studentbostäder i den allt växande stadsdelen Kista norr om stadskärnan.

byggahusDet finns flera anledningar till att bo miljövänligt, dels kan miljöaspekten påverka hemmets värde till det bättre och del innebär miljötänket i byggande en bättre och mer miljövänlig framtid. Och detta är något som Stockholm stad tagit till vara på nu när man planerar att bygga 350 nya studentbostäder i Kista. Enligt Dagens Nyheter kommer dessa bostäder att vara klimatsmarta och man planerar att hela stadsdelen kring Kistadal, där bygget planeras, kommer att bli en miljöstad för vanligt folk. Och det är heller inte bara bostäder som ska byggas. Man tänker även att det ska bli en helt ny stadsdel i stadsdelen med egna butiker och annan service i anslutning till studentbostäderna. Till Dagens Nyheter säger Ola Jansson, som är bostadsbyggare och styrelseordföranden i det samarbetsbolag som ska utveckla Kistadal:

”– Vi kommer inte att kunna ägna oss åt experimentbyggande. Men om vi ska kunna bygga gröna energisnåla bostäder till rimliga priser så är det här en bra möjlighet. Ett helt nytt bostadsområde är mycket enklare att bygga smart än om vi ska bygga enstaka hus”

Låter folket vara med att planera stadsdelen

Eftersom att detaljplanen för bygget ännu inte är helt och hållet färdigställd har man bestämt sig för att låta intresserade vara med att utforma området. Därför har man satt upp referensgrupper i form av nuvarande Kistabor som får vara med och tycka i hur bygget bör fortlöpa – tanken är ju trots allt att den nya stadsdelen ska möjliggöra för personer son nu arbetar i Kista att även kunna bosätta sig här och på så vis minska bränsleutsläpp som sker vid pendling till och från jobb.