Ombilda till bostadsrätt

Går du i tankarna att ombilda din hyresrätt till en bostadsrätt? Det finns flera fördelar med att göra detta. Läs mer om det här!

Vad innebär då ombildning? Kort uttryckt handlar det om att göra om en hyrd bostad till en bostadsrätt, det vill säga en bostad som kan köpas istället för att hyras ut. Det kan exempelvis handla om att ägaren av ett hyreshus vill sälja, vilket ger hyresgästerna möjligheten att tillsammans bilda en bostadsrättsförening och köpa huset. Här gäller att minst två tredjedelar av hyresgästerna vill vara med på ombildningen för att den ska kunna bli av. För att allt ska bli rätt är det en god idé att vända sig till en ombildningskonsult som Interesta, som hjälper till genom hela processen. Enligt Bostadsrättsägarnas Riksförbund är ombildningen en väldigt större process där det är viktigt att alltgår rätt till då processen i sig innehåller många delar. Men också att ombildningen innebär flertalet fördelar.

”I normalfallet kan du köpa loss din bostad för ungefär 70 till 75 procent av marknadsvärdet, vilket är en riktigt bra investering.”

Fördelar med ombildning av hyresrätt

Den stora fördelen är möjligheten att köpa din lägenhet till ett bra pris. I normalfallet kan du köpa loss din bostad för ungefär 70 till 75 procent av marknadsvärdet, vilket är en riktigt bra investering. En annan viktig fördel som en ombildning för med sig är att du genom medlemskapet i en bostadsrättsförening har inflytande i en rad frågor som rör boendet. Det här innebär bland annat att du är delaktig i beslut kring renoveringar och liknande. Apropå renovering så har du i stort sett fria händer att fixa till din egen bostad, något som är mycket begränsat i en hyresrätt.