Väntan på bostad att hyra längre än någonsin

Just nu är väntetiden för att få en hyresrätt i Stockholm längre än någonsin. Under 2017 förlängdes kön med tusentals personer och det är sannolikt att den förlängs mer under 2018. Den genomsnittliga kötiden har höjts och situationen för bostadssökande Stockholm blir helt enkelt inte lättare.  

Frågan om man ska välja att bo i hyres- eller bostadsrätt är svår. Bostadsmarknaden för bostadsrätter är svår eftersom den nu ligger lågt, samtidigt är det väldigt lång väntetid för att få en hyresrätt i Stockholm.

Kön ökade med över 40 000 personer under 2017

Under 2017 ökade Stockholm bostadskö med 40 426 personer och vid årsskiftet stod hela 596 000 i kö för att få en hyresrätt, vilket är den högsta siffran någonsin.

”Samtidigt går kön allt långsammare framåt. Den genomsnittliga kötiden till en hyresrätt någonstans i hela regionen ökade från 9,0 år 2016 till 10,3 år 2017”, skriver Svenska Dagbladet i en artikel.

Antalet studentbostäder ökar

Statistiken från 2017 visar inte bara på hur mycket kön ökade, utan också hur många hyresrätter som lämnas in till förmedling. Det ökade under 2017 till 12 438 hyresrätter, jämfört med 2016 års 1 855 stycken. Dock består hela ökningen mellan åren av studentbostäder, och antalet studentbostäder i Stockholm ökar, något som är positivt.

Kötiden blir orimligt lång med förmedlingstakten idag

Idag är det många som stått i kön väldigt länge och kan välja och vraka mellan bostäder som kommer ut, medans andra får vänta. Detta i kombination med alla som ställt sig i kön gör att förmedlingstakten minskat radikalt, och fortsätter trenden åt detta håll kan kötiden bli uppåt 50 år för den som ställer sig i kön idag, något som är orimligt.